Ti 1985 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Martes iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra F).

Paspasamak urnosen

  • Enero 20 – Ni Presidente ti Estados Unidos Ronald Reagan ket pribado a naisapata para iti maidua a termino iti opisina (publiko a naisapata idi Enero 21).
  • Pebrero 10 – tinalikudan ni Nelson Mandela ti daton iti pannakawaya manipud iti gobierno ti Abagatan nga Aprika.
  • Pebrero 16 – Nangrugrugi ti Israel a nagikkat kadagiti tropana idiay Lebanon.

Naipasngay urnosen

Enero urnosen

 
Jason Abalos

Pebrero urnosen

 
Heart Evangelista

Agosto urnosen

 
Anne Curtis
    • Anne Curtis, Filipina-Australiana nga aktres ken modelo
    • Yū Aoi, Haponesa nga aktres ken modelo

Septiembre urnosen

Oktubre urnosen

 
Bruno Mars

Nobiembre urnosen

 
Carly Rae Jepsen

Pimmusay urnosen

 
Yul Brynner