Enero 1

petsa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Ti Enero 1 ti umuna nga aldaw ti tawen iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 364 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen (365 kadagiti bisiesto a tawen).
Marambakan ti Baro a Tawen kada Enero 1.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ Academic American Encyclopedia (iti Ingles). Aretê Publishing Company. 1980. ISBN 978-0-933880-00-9.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Enero 1 iti Wikimedia Commons