Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Tangke"

24 dagiti byte ti naikkat ,  8 years ago
m
+pungol
m (Robot: ru:Танк ket maysa a nailasin nga artikulo)
m (+pungol)
Ti '''tángke''' ket maysa a [[Agtultuloy a natugutan|natugutan]], a [[nakalsagan apannakigubatan a lugan]] a nadesinio para iti [[sanguanan a linia]] a panakigubat a mangitipon ti [[operasional a mobilidad ]] ken dagiti kapabilidad ti [[Milisia a taktika|taktikal]] a [[Panagraut (milisia)|panagraut]] ken [[salaknib (milisia)|panagsalaknib]]. Ti kapigsa ti panagpaltog ket kadawyan a naited babaen ti dakkel a [[kalibre]] a [[Paltog ti tangke|kangrunaan a paltog]] iti agpupusipos a [[torreta ti paltog|torreta]] ken ti sekondario a [[masinggan]], a ti nadagsen a [[kalasag ti lugan|kalasag]] ken ti aniaman a lugar a [[Tangke#Mobilidad|mobilidad]] ket mangited ti panagsalaknib para iti tángke ket dagiti tripulatena, a mangpalubos daytoy a makaaramid kadagiti amin nga obra dagiti nakalsagan a tropa idiay [[gubat]]an.<ref>[[Tangke#CITEREFvon Senger und Etterlin1960|von Senger ken Etterlin (1960)]], ''Dagiti Nakalsagan a Pannakigubatan a Lugan ti Lubong'', p.9.</ref>
 
{{pungol-nangruna}}
 
==Paammo==
{{DEFAULTSORT:Tangke}}
[[Kategoria:Tangke| ]]
 
[[Kategoria:Nangruna nga artikulo (pungol)]]
{{Link FA|ru}}