Tulong:Nadaras a reperensia: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
nagsimpa
m (sinimpa ti kategoria)
m (nagsimpa)
|-<!--COLUMN HEADINGS-->
| width="30%" style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|Deskripsion
| style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|ImakinilliamImakiniliam
| width="30%" style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|Ti maalam wenno agparang
|-<!--1ST ROW 1ST COLUMN-->
|Nakairay a tekstotesto{{Angkla|Nakairay a tekstotesto}}
|<!--2ND COLUMN-->
<tt><nowiki>''nakairay''</nowiki></tt>
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-<!--2ND ROW 1ST COLUMN-->
|Napuskol a tekstotesto{{Angkla|Napuskol a testo}}
|
<tt><nowiki>'''napuskol'''</nowiki></tt>
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|[[Wikipedia:Panagtulong tiiti retratoladawan|Agnayon iti imahenladawan]]{{Angkla|Bassit a kita ngaa imahenladawan}}
|
<tt><nowiki>[[</nowiki>Papeles:Wikipedia-logo-v2-ilo.png|thumb|alt=[[Wikipedia:Sabali a tekstotesto para kadagiti imahenladawan|Sabali&nbsp;a testo]]|Ti maisurat<nowiki>]]</nowiki></tt>
|
[[Papeles:Wikipedia-logo-v2-ilo.png|thumb|alt=Sabali a testo|Ti maisurat]]
|-
|Pirma{{Angkla|Pirma}}
<div style="padding: 0.7em .5em; font-size:0.9em;">''PimaamPirmaam dagiti inaramid moinaramidmo no agipablaakagipablaakka iday [[Wikipedia:Panagtulong (Tungtungan a pampanid)|Tungtungan a Panid]].''</div>
<div style="padding: 0em .5em; font-size:0.9em;">''Saan a pirmaan no agaramid kadagiti artikulo.''</div>
|
|-<!--COLUMN HEADINGS-->
| width="30%" style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|Deskripsion
| style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|ImakinilliamImakiniliam
| width="30%" style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|Ti maalam wenno agparang
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|[[HelpTulong:Paset|Dagiti paulo ti paset]]{{Angkla|Dagiti paulo ti paset}}<br />
<div style="padding: 0.7em .5em; font-size:0.9em;">''Ti tabla dagiti linaon ti panid ket automatiko nga agparang no addaan kadagiti uppat a paulo ti mainayon iti artikulo.''</div>
<div style="padding: 0em .5em; font-size:0.9em;">''Saan nga usaren ti =Agpang 1=; nailasin dagitoy para kadagiti titulo ti panid.''</div>
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|Nailennekan a tekstotesto{{Angkla|Nailennekan a tekstotesto}}
<div style="padding: 0.7em .5em; font-size:0.9em;">''Daytoy ket maus-usar no agsungbat iti [[Wikipedia:Panagtulong (Tungtungan a pampanid)|tungtungan a panid]], tapno nalaklaka ti panagsurot kadagiti pagtungtungan.''</div>
|