Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Esperanto"

21 dagiti byte ti naikkat ,  5 years ago
awan ti pakabuklan ti panagurnos
m (Typo fixing, replaced: iday → idiay using AWB)
|first=Jason
|last=Zasky
|quotee=Arika Okrent
|quote=Ngem dagiti banag dagiti nainbento a pagsasao, isu daytoy ti nakadidillaw nga agnanayon a naimballigian a pagsasao. Addaan daytoy kadagiti ribribo a mangisasao ken dagita pay patneng a mangisasao ken dayta keng napangrunaan a naaramidan a maigiddiat kadagiti 900 wenno dagiti sabsabali a pagsasao nga awanan ti mangisasao.
|url=http://failuremag.com/index.php/feature/article/discouraging_words/}}</ref> Ti naganna ket nagtaud manipud ti ''Doktoro Esperanto'' (ti ''Esperanto'' ket maipatarus a kas ti 'maysa nga agnamnama'), ti [[seudonimo]] babaen ni [[L. L. Zamenhof]] a nangipablaak ti immuna a libro a nangisalaysay ti Esperanto, ti ''[[Unua Libro]],'' idi 1887. Ti panggep ni Zamenhof ket ti agaramid ti nalaka a maadal ken polikal nga agmangngamangnga a pagsasao a sagudayan ti panakaumili ken agpatan-ay ti kappia ken sangalubongan a panaka-awat dagiti nagbaetan ti tattao nga addaan ti sabsabali a rehional ken/wenno nailian a pagsasao.
27

nga inur-urnos