Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Agar-aramat:Tarong/panid2"

awan ti pakabuklan ti panagurnos
|Tinudukko ni digo, timmaray ni tinunu.
|Tallo a pugot, natured ti puddot.
 
|Ti kukua masapulan ngem ti pintas saan.
|Ti agkutak, isu't nagitlog.
<span style="color:#eee; ">Dadduma pay a pakabilangak:
 
[[Agar-aramat:Oavcacananta|<span style="color:#eee;">'''Oavcacananta''']] - umuna ken kadaanan nga inaramatko a nagan nga mabalimmabalinmo masukisok dagiti pinartuat ken inurnosko nga ar-artikulo
 
</span></div>
1,032

nga inur-urnos