Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Vincent van Gogh"

5 dagiti byte ti nainayon ,  6 years ago
awan ti pakabuklan ti panagurnos
m (inikkat ti Kategoria:Pintura nga inusar ti HotCat)
Ni '''Vincent Willem van Gogh''' ([[Marso 30]], [[1853]] – [[Hulio 29]], [[1890]]) ket maysa a [[pintor]] nga [[Olandes]], a kaaduan a mabigbigbig kas maysa kadagiti kalalaingan a pintor iti pakasaritaan ti arte iti [[Europa]]. Pinutarna dagiti obrana (mapattapatta nga aganay a 900 a pinintaan ken 1,100 a drowing) iti uneg laeng ti sangapulo a tawen sakbay a nagsagaba iti sakit ti isip (a maatap a gapu iti a bipolar disorder) sa nagpakamatay. Saan unay a nagballigi kas pintor idi sibibiag pay, ngem kalpasan ti ipapatayna napartak ti panaglatakna, nangruna idi maipabuya ti 71 a pinturana idiay [[Paris]] idi [[Marso 17]], [[1901]] (11 a tawen kalpasan ti ipupusayna).
 
Ti impluensia ni Van Gogh iti [[expressionismo]], [[fauvismo]] ken nasapa nga [[abstraksion]] ket nakasaksaknap, kas makita iti adu nga agduduma nga aspetoaspekto ti maika-20 a siglo nga arte. Ti [[Museo]] Van Gogh iti [[Amsterdam]] ket nairuknoy kadagiti obra ni Van Gogh ken dagiti kapatadanna. Ti Museo Kröller-Müller iti [[Otterlo]] iti met laeng [[Olanda]], ket addaan met iti adu a koleksion ti pinintaan ni Van Gogh. Sumagmamano a pintura ni Van Gogh ket mairaman kadagiti kanginginaan a pinturapinintaan iti lubong. Idi [[Marso 30]], [[1987]], ti pinintaan ni Van Gogh nga ''Irises'' ket nalako iti US$53.9 milion iti [[Sotheby's]]; idi met [[Mayo 15]], [[1990]], ti pinturanapinintaanna a ''Portrait of Dr. Gachet'' ket nalako iti US$82.5 milion iti [[Christie's]].
 
== Dagiti nalatak nga obra ==
6,170

nga inur-urnos