Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:Dokumentasion ti plantilia"

m
binaliwan ti nagan ti subpanid ti dokumentasion
m (Kopia urnos (bassit))
m (binaliwan ti nagan ti subpanid ti dokumentasion)
Ti dokumentasion a subpanid ti plantilia ket masapul a managanan ken maikabuklan nga agusar ti kadawyan a pagtuladan, tapno agpapada dagitoy.
 
No ti pamay-an ti plantiliam ket nanaganan iti <code>Plantilia:X</code>. Agaramid ti subpanid nga addaan ti nagan iti <code>Plantilia:X/docdok</code>. Kitaen dagiti salaysay idiay {{tl|DokumentasionSubpanid ati subpaniddokumentasion}} wenno kopiaem dagiti sumaganad a wikitext tapno makairugika kadagiti dokumentasion:
 
<!--Daytoy a kodigo ket naala manipud idiay [[Plantilia:Dokumentasion/pangikarga]];
pangngaasi a kitaen idiay ti panagbaro ti kodigo dita baba.--><pre>
{{Subpanid ti dokumentasion}}
{{Dokumentasion a subpanid}}
 
== Panagusar ==
* {{tl|Dokumentasion}} – Ilak-amna dagiti dokumentasion iti panid ti plantilia, ken mangited kadagiti silpo ti panagkita, panagurnos ken pakasaritaan ti dokumentasion
* {{tl|Dokumentasion/daan}} - Saan a naibatay iti Lua a bersion ti dokumentasion
* {{tl|DokumentasionSubpanid ati subpaniddokumentasion}} – Mangipalawag no ania ti pagsurotan ti dokumentasion, ken mangisilpo iti nadokumentuan a panid
* [[m:Help:Templates#Noinclude, includeonly, ken onlyinclude|{{tag|noinclude|o}} ken {{tag|includeonly|o}}]]
* {{tl|Template reference list}}