Dagiti distrito ti Hapon: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
Nagsimpa ti panangiletra/gramatika
m Nagsimpa ti panangiletra/gramatika
m Nagsimpa ti panangiletra/gramatika
Linia 1:
{{Administratibo a panakabingbingaypannakabingbingay ititi Hapon}}
 
[[Papeles:Japan districts.png|thumb|Dagiti distrito ti [[Hapon]]. Laglagipen a dagitoy ket dagiti nabati a lugar dagiti dati a dakkel a distrito, a mabalin a mangala kadagiti paset kadagiti kasisigud a subdibision idi naitipon dagiti ili.]]