Kategoria:Panagbangbangon idi maika-21 a siglo: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
Nagsimpa iti panangiletra/gramatika
m (Inyalis ni Lam-ang ti panid ti Kategoria:Maika-21 a siglo a panagbangbangon iti Kategoria:Panagbangbangon idi maika-21 a siglo a saan a nangibati ti baw-ing: nasaysayaat a titulo)
m (Nagsimpa iti panangiletra/gramatika)
{{Siglo a panagbangbangon|20|Maikamaika-21|Maikamaika-20|Maikamaika-22}}
 
Ti maika-21 a siglo ket isu ti paset ti panawen manipud tiiti tawen tiidi [[2001]] aginggana tiiti tawen tiidi [[2100]].
{{Commons cat|20th-century establishments|Maika-21 a siglo a panagbangbangon}}
 
[[Kategoria:Maika-3 a milenio a panagbangbangon| 21]]
[[Kategoria:Maika-21 a siglo|Panagbangbangon]]
[[Kategoria:Panagbangbangon babaen ti siglo|021]]