Tulong:Panagserrek: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
m (Nagsimpa ti panangiletra/gramatika)
* Mabalinka pay ti agkiddaw wenno mainominado a kas maysa nga [[Wikipedia:Dagiti administrador|administrador]].
 
=== Panagpartuat tiiti pakabilangan ===
Tapno makapartuatka tiiti pakabilangam, piliem ti [[Special:Userlogin|Sumrek]] (ngato a kanawan ti panid) kalpasanna ipindutmo ti [{{fullurl:Special:Userlogin|type=signup}} agaramid ti pakabilangan]. Naskento a mangitedka ti nagan ti agar-aramat ken kontrasenias, ken mangsungbat pay ti makitkita a panagsubok ti "[[Special:Captcha|captcha]]".
 
=== Dati a langa ti panagserrek ===
347

nga inur-urnos