Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras"

m
Nagsimpa iti panangiletra/gramatika
m
m (Nagsimpa iti panangiletra/gramatika)
 
Ti '''Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras''' ({{lang-en|Coordinated Universal Time (UTC)}}) ket isu ti kangrunaan a [[pagalagadan ti oras]] nga inususarinus-usar tiiti lubong a panagurnos kadagitkadagiti pagorasan ken oras. Maysa daytoy kadagiti sabsabalisabali ken asideg a maikabagian a simmaruno iti [[Greenwich Mean Time]]. Dagiti server ti komputerkompiuter, online a serbisio ken dadduma pay a bagbagi nga agtaltalek iti maysa a naawatan a sangalubongan nga oras ket agus-usarda ti UTC para iti daytoy a panggep. No bassit laeng ti kinaapag-isu ti masapul, dagiti klietekliente ket makaalamakaalada da tiiti agdama nga UTCoras ngati UTC oras kadagiti adu nga opisial nga UTCserver ti internet serverti UTC. No ti kinaapag-isu ket masapul a para iti sub-microsecondmikrosegundo, dagiti kliente ket makaala damakaalada ti oras manipud kadagiti senial ti satelite. Dagiti [[Sona ti oras]] iti lawlaw ti lubong ket naibaga iti positibipositibo wenno negatibo a supli manipud tiiti UTC, a kasla iti daytoy a [[Listaan dagiti sonatimbengan ti oras babaen ti supli ti UTC|listaan]].
 
Ti Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras ket naibatay iti [[Internasional nga Atomiko nga Oras]] (Inggles:ternational Atomic Time (TAI)), maysa a pagalgadan ti oras a naikarkulo nga inusar ti nadagsenan a promedio iti senial a nanipud kadagiti atomiko a pagorasan a mabirukan iti 70 a nailian a laboratorio a lawlaw ti lubong.{{sfn|International Bureau of Weights and Measures|2011}}Ti laeng paggiddiatan dagitoy dua ket ti UTC ket kadawyan a maipagisu babaen ti panagnayon ti maysa a [[tupuak a segundo]] tapno makaipadpada iti [[Sangalubongan nga Oras|UTC1]] iti maysa a segundo, a naipalpalawagan babaen ti [[Panagpalpalikmut ti Daga]]. Iti sumaruno a 50 a tawen agnggana ken mairaman ti 2011, addan ti dagup a 34 a tupuak a segundo ti nainayon: maysa a maika-35 a tupuak a tawen ket maisagsagana a mainayon intono 30 Hunio 2010.<ref>{{cite web|title=Bulletin C 43|url=ftp://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulc/bulletinc.43|publisher=IERS|accessdate=2012-01-12}}</ref>
 
Ti UTC a pagalagadan ket opisial a pagalagadan idi 1961 babaen ti Radio Internasional ti Tinong a Panagkonsulta, kalpasan a rinugian babaen ti dadduma a nailian a laboratorio ti pagorasan. Daytoy a sistema ket naipagisu iti dadduma a panawen kadagiti sumaganad a taw-tawen, aginggana idi naampon ti tupuak a segundo idi 1972 tapno malakaan dagiti sumaruno a panagpaisu.
 
Ti Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras ket naibatay iti [[Internasional nga Atomiko nga Oras]] (IngglesIngles:ternational Atomic Time (TAI)), maysa a pagalgadan ti oras a naikarkulo nga inusar ti nadagsenan a promedio iti senial a nanipud kadagiti atomiko a pagorasan a mabirukan iti 70 a nailian a laboratorio a lawlaw ti lubong.{{sfn|International Bureau of Weights and Measures|2011}}Ti laeng paggiddiatan dagitoy dua ket ti UTC ket kadawyan a maipagisu babaen ti panagnayon ti maysa a [[tupuakbisiesto a segundo]] tapno makaipadpada iti [[Sangalubongan nga Oras|UTC1]] iti maysa a segundo, a naipalpalawagan babaen ti [[Panagpalpalikmut ti Daga]]. Iti sumaruno a 50 a tawen agngganaaginggana ken mairaman ti 2011, addan ti dagup a 34 a tupuakbisiesto a segundo ti nainayon: maysa a maika-35 a tupuakbisiesto a tawen ket maisagsagana a mainayon intono 30 Hunio 2010.<ref>{{cite web|title=Bulletin C 43|url=ftp://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulc/bulletinc.43|publisher=IERS|accessdate=2012-01-12}}</ref>
 
Ti UTC a pagalagadan ket opisial a pagalagadan idi 1961 babaen ti Radio Internasional ti Tinong a Panagkonsulta, kalpasan a rinugian babaen ti dadduma a nailian a laboratorio ti pagorasan. Daytoy a sistema ket naipagisunaipag-isu iti dadduma a panawen kadagiti sumaganad a taw-tawen, aginggana idi naampon ti tupuakbisiesto a segundo idi 1972 tapno malakaan dagiti sumaruno a panagpaisu.
 
== Dagiti nagibasaran ==