Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Der er et yndigt land"

Binaliwan ti estilo/tabas
(Kopia urnos (bassit))
(Binaliwan ti estilo/tabas)
 
===Dagiti lirika a Danes===
<poem>
'':Der er et yndigt land,''
'':det står med brede bøge''
'': nær salten østerstrand :{{!}}''
'':Det bugter sig i bakke, dal,''
'':det hedder gamle Danmark''
'': og det er Frejas sal :{{!}}''
 
'':Der sad i fordums tid''
'':de harniskklædte kæmper,''
'': udhvilede fra strid :{{!}}''
'':Så drog de frem til fjenders mén,''
'':nu hvile deres bene''
'': bag højens bautasten :{{!}}''
 
'':Det land endnu er skønt,''
'':thi blå sig søen bælter,''
'': og løvet står så grønt :{{!}}''
'':Og ædle kvinder, skønne mø'r''møer
'':og mænd og raske svende''
'': bebo de danskes øer :{{!}}''
 
'':Hil drot og fædreland!''
'':Hil hver en danneborger,''
'': som virker, hvad han kan! :{{!}}''
'':Vort gamle Danmark skal bestå,''
'':så længe bøgen spejler''
'': sin top i bølgen blå :{{!}}''
</poem>
 
Dagiti binatog a makanta kadagiti pasken nga esporte ket gagangay a malimitaran iti:
<poem>
'':Der er et yndigt land,''
'':det står med brede bøge''
'':nær salten østerstrand :{{!}}''
'':Det bugter sig i bakke, dal,''
'':det hedder gamle Danmark''
'':og det er Frejas sal :{{!}}''
 
'':Vort gamle Danmark skal bestå,''
'':så længe bøgen spejler''
'':sin top i bølgen blå :{{!}}''
</poem>
 
Ti bersion tatta nga aldaw ket ab-ababa. Ti kasisigud a naipablaak a bersion ket addaan kadagiti sangadosena a berso:
<poem>
'': Der er et yndigt Land,''
'': Det staaer med brede Bøge''
'': Nær salten Østerstrand;''
'': Det bugter sig i Bakke, Dal,''
'': Det hedder gamle Danmark,''
'': Og det er Freias Sal.''
 
'': Der sad i fordums Tid''
'': De harniskklædte Kæmper,''
'': Udhvilede fra Strid;''
'': Saa drog de frem til Fienders Meen,''
'': Nu hvile deres Bene''
'': Bag Høiens Bautasteen.''
 
'': Det Land endnu er skiønt,''
'': Thi blaa sig Søen belter,''
'': Og Løvet staaer saa grønt;''
'': Og ædle Qvinder, skiønne Møer,''
'': Og Mænd og raske Svende''
'': Beboe de Danske Øer.''
 
'': Vort Sprog er stærkt og blødt,''
'': Vor Tro er reen og luttret''
'': Og Modet er ei dødt.''
'': Og hver en Dansk er lige fri,''
'': Hver lyder tro sin Konge,''
'': Men Trældom er forbi.''
 
'': Et venligt Syd i Nord''
'': Er, grønne Danarige,''
'': Din axbeklædte Jord.''
'': Og Snekken gaaer sin stolte Vei.''
'': Hvor Ploug og Kiølen furer,''
'': Der svigter Haabet ei.''
 
'': Vort Dannebrog er smukt,''
'': Det vifter hen ad Havet''
'': Med Flagets røde Bugt.''
'': Og stedse har sin Farve hvid''
'': Dit hellige Kors i Blodet,''
'': O Dannebrog, i Strid.''
 
'': Karsk er den Danskes Aand,''
'': Den hader Fordoms Lænker,''
'': Og Sværmeriets Baand.''
'': For Venskab aaben, kold for Spot,''
'': Slaaer ærlig Jydes Hierte,''
'': For Pige, Land og Drot.''
 
'': Jeg bytter Danmark ei,''
'': For Ruslands Vinterørkner,''
'': For Sydens Blomstermai.''
'': Ei Pest og Slanger kiende vi,''
'': Ei Vesterlandets Tungsind,''
'': Ei Østens Raseri.''
 
'': Vor Tid ei staaer i Dunst,''
'': Den hævet har sin Stemme''
'': For Videnskab og Kunst.''
'': Ei Bragis og ei Mimers Raab''
'': Har vakt i lige Strækning''
'': Et bedre Fremtids Haab.''
 
'': Ei stor, vor Fødestavn,''
'': Dog hæver sig blandt Stæder''
'': Dit stolte Kiøbenhavn.''
'': Til bedre By ei Havet kom,''
'': Ja ingen Flod i Dalen,''
'': Fra Trondhiem og til Rom.''
 
'': Med hellig Varetægt''
'': Bevare du, Alfader!''
'': Vor gamle Kongeslægt.''
'': Kong Fredrik ligner Fredegod;''
'': Hvor er en bedre Fyrste,''
'': Af bedre Helteblod?''
 
'': Hil Drot og Fædreland!''
'': Hil hver en Danneborger,''
'': Som virker hvad han kan.''
'': Vort gamle Danmark skal bestaae,''
'': Saalænge Bøgen speiler''
'': Sin Top i Bølgen blaa.''
</poem>
 
==Dagiti silpoakinruar tia ruarsilpo==
* [http://nationalanthems.me/denmark-der-er-et-yndigt-land/ DenmarkDinamarka: ''Der er et yndigt land'' - Ti madengngeg a nailian a kanta ti Dinamarka, nga adda dagiti pakaaamopakaammo ken lirika]
* [http://www.navyband.navy.mil/anthems/ANTHEMS/Denmark%20(National%20Anthem).mp3 Papeles ti MP3 (instrumental)] - babaen ti MarinaBanda ati BanadaKuerpo Marina ti Estados Unidos
* [http://www.ugle.dk/der_er_et_yndigt_land.html Jørgen Ebert] adda dagiti panid a mangiraman kadagiti lirika ti nailian a kanta