Kamatis: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

No change in size ,  4 years ago
m
Nagsimpa iti panangiletra/gramatika
m (Nagsimpa iti panangiletra/gramatika)
m (Nagsimpa iti panangiletra/gramatika)
Makmakan ti kamatis kadagiti nadumaduma a waya, makilaw wenno maluto, kadagiti adu a potahe, pagsawsawan, dagiti [[ensalada]], ken dagiti mainum. Bayat a dagiti kamatis ket dagiti [[bunga]] &mdash; [[botanika|botaniko]] a maidasig a kas dagiti [[Berry (botanika)|berry]] &mdash; kadawyanda a maus-usar a kas ramen a [[nateng]] wenno sabali a masida.<ref name=eb/>
 
Adu a naimulmula sagitidagiti nadumaduma a kita ti kamatis kadagiti [[kalalainganna a klima]] iti amin a paset iti lubong, ken dagiti [[inbernadero]] ket mangipalubos para iti panagpataud kadagiti kamatis iti amin a paset dagiti tiempo iti tawen. Kadawyan nga dumakkel ti mula a kamatis iti {{pagbaliwen|1|-|3|m|ft|0|sp=us}} iti katayag. Agkalatkatda nga addaan iti nakapsot nga ungkay nga agdalupakpak ken kadawyan a makasapul iti suporta.<ref name="eol" /> Dagiti indeterminado a mula kamatis ket dagiti [[perenial a mula|perenial]] iti patneng a habitatda, ngem maimuyonganda a kas dagiti [[tinawen a mula|tinawen]]. Ti determinado, wenno bassit a mula, dagiti mula ket tinawen nga agsardeng a dumakkel iti naikeddeng a katayag ken agpataud iti maminsan a dagus nga apit. Agdumaduma ti kadakel ti kamatis segun ti [[kultibar]], nga agraman iti sakop iti {{pagbaliwen|0.5|-|4|in|cm}} iti kaakaba.<ref name="eol" />
 
== Dagiti nagibasaran ==