Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Bulkan Mayon"

awan ti pakabuklan ti panagurnos
 
==Pinagpussuak ti Mayon==
[[Image:Pyroclastic flows at Mayon Volcano.jpg|305px200px|thumb|left|Bulkan Mayon, 23 Setiembre 1984]]
*'''1616''': ti umuna a maamoan a pinagpussuak ti Mayon
*'''1766''': nailenned ti ili ti [[Daraga, Albay|Cagsawa]] ti dapu ken [[tepra]] ket ti torre ti kampanilia ti simbaan laeng ti nabati ti rabaw.
Di ammo nga agar-aramat