Opisial a pagtaengan

pagtaengan dagiti pangulo ti estado wenno gobierno

Ti opisial a pagtaengan ket isu ti pagtaengan dagiti pangulo ti estado, pangulo ti gobierno, gobernador wenno pagtaengan dagiti panglakayen a gayamudaw. Saan a nasken nga isu met laeng ti pagtrabahuan wenno pagianan da.

Dagiti nagibasaranUrnosen