Sasao a Dayak Daga

pamilia ti pagsasao

Ti sasao a Dayak Daga ket dagiti grupo dagiti mabalin a sangadosena a pagsasao nga insasao babaen dagiti Dayak Daga a Bidayuh ti Borneo, nga addaan iti bugbugtong a pagsasao idiay Sumatra.

Sasao a Dayak Daga
Bidayuh
EtnisidadBidayuh
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Borneo, Sumatra
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
ISO 639-2 / 5day
Glottologland1261

Dagiti pagsasao

urnosen

Idasig ti Glottolog dagiti pagsasao a kas dagiti sumaganad:

Dagiti nagibasaran

urnosen