Ti urmot ti buok a nayarpaw iti sanguanan iti paset ti mabagbagi, ti tampog, ken no dadduma iti sellang ken rabaw ti puon ti luppo. Mangrugi nga agtubo ken agdakkel ken pumuskol ti urmot ti tao iti panawen ti puberty wenno panagbaro ken panagbalasang ti tao.

Urmot ti babai