Ti tawen idi 1748 ket ti bisiesto a tawen a mangrugi iti Lunes iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a mangrugi iti Biernes ti nabunbuntog iti 11 nga aldaw a kalendario a Huliano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Adu pay a mabasbasaUrnosen

  • John Blair; J. Willoughby Rosse (1856). "1748". Blair's Chronological Tables. London: H.G. Bohn – babaen ti Hathi Trust.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti 1748 iti Wikimedia Commons