Ti tawen idi 1856 ket bisiesto a tawen a nangrugi iti Martes iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a nangrugi iti Domingo iti nabunbuntog iti 12 nga aldaw a Kalendario a Huliano.

NaipasngayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1856 iti Wikimedia Commons