Ti 1883 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

Dagiti naipasngayUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

Abril–HunioUrnosen

Hulio–SeptiembreUrnosen

Oktubre–DisiembreUrnosen

Di ammo a petsaUrnosen

Dagiti pimmusayUrnosen

Enero–HunioUrnosen


Hulio–DisiembreUrnosen

 
Emperador Tự Đức

Di ammo a petsaUrnosen