Lukatan ti nangruna a menu

T birus ket ti bassit a makaalis nga ahente a makapataud laeng iti uneg dagiti sibibiag a selula iti maysa nga organismo. Dagiti birus ket mabalinda nga alisan dagiti nadumaduma kita ti organismo, manipud kadagiti ayup ken dagiti mula aginggana ti bakteria ken archaea.

Dagiti birus
Rotavirus Reconstruction.jpg
Rotabirus
Pannakaidasig ti birus
Grupo:
I–VII
Dagiti grupo

I: Dagiti dsDNA a birus
II: Dagiti ssDNA a birus
III: Dagiti dsRNA a birus
IV: Dagiti (+)ssRNA a birus
V: Dagiti (−)ssRNA a birus
VI: Dagiti ssRNA-RT a birus
VII: Dagiti dsDNA-RT a birus

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti notaUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti Birus iti Wikimedia Commons