Dante Alighieri

Italiano a mannaniw ti Tengnga a Panpanawen

Ni Dante Alighieri (Hunio 13, 1265Septiembre 14, 1321) ket maysa nga italiano a mannaniw, naindaklan a poeta. Ni Dante ti maibilang a maysa kadagiti kalaingan a mannurat iti. Nalatak a naammuan isuna kadagiti tallo nga obra na iti Italian a iteratura, ti Divina Commedia (wenno Commedia).

Dante Alighieri
Dante-alighieri.jpg
Dante alighieri
Dagiti salaysay
NayanakHunio 13 1265
Florencia, Tuscana, Italia
NataySeptiembre 14 1321 (edad 56)
Ravenna, Emilia-Romagna, Italia
TrabahoMannanniw, poeta
Literario a tignayDolce stil novo
Asawa
Gemma Donati (n. 1286–1321)
AnnakJacopo Alighieri, Pietro Alighieri, Antonia Alighieri

ObraUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen