English (panangilawlawag)

panangilawlawag a panid ti Wikimedia

Ti English (panangilawlawag) ket mabalin a dumakamat kadagiti sumaganad:

Nagan ti tattaoUrnosen

Alex English

Nagan ti lug-lugarUrnosen

English (Arkansas)

Kitaen pay tiUrnosen