Pakaammo ti global a pakabilangan

Daytoy nga interface ket mabalin a mausar para iti administrasion kadagiti gobal a pakabilangan.

Kitaen ti pakaammo ti pakabilangan