James A. Garfield

maika-20 a Presidente ti Estados Unidos iti Amerika

Ni James Abram Garfield (nayanak idi Nobiembre 19, 1831 idiay Orange, Ohio; pimmusay idi Septiembre 19, 1881 idiay Elberon, New Jersey) ket maysa nga maika-20 a presidente iti Estados Unidos.

James A. Garfield