Maika-11 a Kongreso ti Filipinas

Kongreso ti Filipinas

Ti Maikasangapulo ket maysa a Kongreso ti Filipinas (Filipino: Ikalabing-isang Kongreso ng Pilipinas) ket ti panagsasarungkar idi ti lehislatura ti Republika ti Filipinas, a buklen ti Senado ken Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas. Ti pannakaitaripnong it maika-11 a Kongreso ket sinarunona ti sapasap a panagbubutos idi 1998, a nangsukat ti kagudua ti pannakaikameng ti Senado, ken ti intero a pannakaikamemng ti Kamara dagiti Pannakabagi.

Dagiti nagibasaranUrnosen