Mangga

adda bukelna a nalasag a bunga a tagikua ti henero ti Mangifera

Ti mangga ket isu ti nalasag nga adda bukelna a bunga ken tagikua ti henero ti Mangifera, daytoy ket buklen dagiti nadumaduma nga agbungbunga a tropikal a kayo iti agsabsabong a mula ti pamilia ti Anacardiaceae. Ti mangga ket patneng iti Abagatan nga Asia, nga idiay ti nagtaudanna ken nakaiwarasanna iti sangalubongan ken nagbalin a maysa kadagiti kaaduan a naimuyongan a bunga iti tropiko. Bayat a dagiti sabali a sebbangan ti Mangifera (a kas ti Mangifera foetida, mangga ti kabalio) ket ad-adu pay naimuyongan, ti Mangifera indica – ti 'kadawyan a mangga' wenno 'Indian mango' – ket isu laeng ti kadawyan a naimuyongan a mangga kadagiti adu a rehion ti tropiko ken subtropiko. Daytoy ket isu ti nailian a bunga iti India,[1] Pakistan ken ti Filipinas, ken ti nailian a kayo ti Banglades.

Mangga
Naluom a mangga
Naganus a mangga

Kadagiti nadumaduma a kultura, ti bunga ken bulbulongna ket inus-usar kadagiti rito a kas dekorasion a sabong kadagiti panagkallaysa, dagiti rambakan a publiko ken dagiti relihioso a seremonia

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ "National Fruit". GOI. Naala idi 9 Hulio 2012.

Dagiti akinruar a silpo

urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Mangga iti Wikimedia Commons