Plantilia:Bandalo-m/dok

PanagusarUrnosen

Daytoy a plantilia ket agnayon kadagiti silpo ti panagbiruk kadagiti subpanid ti agar-aramat. Dagitoy a banag ket agparang laeng no adda mabirukan kadagiti kasta a panid.

Ti nagan ti agar-aramat ket isu pay ti #ankla a nagan, tapno makatulong ti nadaras a reperensia iti atiddog a panid.

Kitaen payUrnosen

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar