Plantilia:Kahon ti agar-aramat-2

id1{{{info}}}id2
Dokumentasion ti plantilia

Palagip ti pagipadasan:

urnosen

Panagusar

urnosen

Kompakto

urnosen
{{kahon ti agar-aramat-2
| maris ti kahon ti bangir 1 
| nangruna amris ti kahon 
| ID/ikono 1
| mensahe
| ID/ikono 2
| maris ti pagbeddengan (kasisigud a kapada ti kahon ti bangir 1)
| maris ti kahon ti bangir 2 (kasisigud a kapada ti kahon ti bangir 1 )
}}

Naipaatiddog

urnosen
{{kahon ti agar-aramat-2
| float     = 
| border-c   = maris ti pagbeddengan
| border-s   = kaakaba ti pagbeddengan

| id1      = linaon ti kahon ti bangir 1 
| id1-c     = maris ti kahon ti bangir 1 
| id1-p     = tapar ti kahon ti bangir 1 
| id1-s     = kadakkel ti kita ti letra ti kahon ti bangir 1 
| id1-fc    = maris ti kita ti letra ti kahon ti bangir 1 
| id1-lh    = lini a katayag ti kahon ti bangir 1 
| id1-op    = tagtagikua ti CSS ti kahon ti bangir 1 

| info     = nangruna alinaon ti kahon
| info-a    = horisontal a pannakailinia ti nangruna a kahon
| info-c    = maris ti nangruna a kahon
| info-p    = tapar ti nangruna a kahon
| info-s    = kadakkel ti kita ti letra ti nangruna a kahon
| info-fc    = maris ti kita tiletra ti nangruna a kahon
| info-lh    = lini a katayag ti nangruna a kahon
| info-op    = tagtagikua ti CSS ti nangruna a kahon

| id2      = linaon ti kahon ti bangir 2
| id2-c     = maris ti kahon ti bangir 2
| id2-p     = tapar ti kahon ti bangir 2
| id2-s     = kadakkel ti kita ti letra ti kahon ti bangir 2
| id2-fc    = maris ti kita ti letra ti kahon ti bangir 2
| id2-lh    = linia katayag ti kahon ti bangir 2
| id2-op    = stagtagikua ti CSS ti kahon ti bangir 2

| usercategory = kategoria ti agar-aramat (pagpilian)
| usercategory2 = kategoria ti agar-aramat(pagpilian)
}}
 • No saan a nainaganan ti pagbeddenagn-c , ti mausarto ket ti id1-c
 • All parameters are optional

Kitaen pay

urnosen