Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket mabalin nga agiparang ti tinawen wenno binulan a kalendario (manipud ti 1970-2037).

Dagiti parametro urnosen

month
Mangiparang ti maymaysa a bulan ken nasken a maipalawag ti parametro ti month . Daytoy a parametro ket mabalin a bulan wenno numero , ti agdama a bulan usaren ti month=current (next ken last ken mabalin pay a maawat).
year
Ti parametro ti year ket mangisaad ti tawen kalendario a ti kasisigud ket ti agdama a tawen.
format
Ti mangirugi ti lawas iti Lunes usaren ti format=LunUmuna wenno, ti mangiraman dagiti numero ti lawas iti iso format=iso.
Nobiembre
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30  
2023
show_year
Ti mangiparang ti tawen usaren ti show_year=on. Ti mangiparang ti tawen kalpasan ti bulan usaren ti show_year=with month.
txt_pref_m
Daytoy ket manginayon ti pangsaruno iti nagan ti bulan.
txt_suff_m
Daytoy ket manginayon ti suldong ti nagan ti bulan.
float
Ti panangitumpaw ti kalendario iti kanigid wenno kanawan usaren ti float=left wenno float=right.
lk
Ti mangisilpo kadagiti aldaw, bulan ken ttawen usaren ti lk=on.
Ti mangisilpo kadagiti aldaw ken bulan usaren ti lk=dm.
Ti mangisilpo kadagiti bulan ken tawen usaren ti lk=my.
Ti mangisilpo kadagiti aldaw ken tawen usaren ti lk=dy.
Ti mangisilpo kadagiti aldaw laeng usaren ti lk=d.
Ti manguislpo kadagiti bulan laeng usaren ti lk=m.
Ti mangisilpo kadagiti tawen laeng usaren ti lk=y.
lk_pref
Daytoy ket manginayon ti pangsaruno kadagiti amin a silpo.
lk_pref_d
Daytoy ket manginayon ti pangsaruno kadagiti silpo ti aldaw.
lk_pref_m
Daytoy ket manginayon ti pangsaruno kadagiti silpo ti bulan.
lk_pref_mnext
Daytoy ket manginayon ti pangsaruno ti silpo ti sumaruno a bulan.
lk_pref_mprev
Daytoy ket manginayon ti pangsaruno ti silpo ti napalabas a bulan.
lk_suff
Daytoy ket manginayon ti sudong kadagiti amin a silpo.
lk_suff_d
Daytoy ket manginayon ti sudong kadagiti silpo ti aldaw.
lk_suff_m
Daytoy ket manginayon ti sudong kadagiti silpo ti bulan.
lk_suff_mnext
Daytoy ket manginayon ti sudong ti silpo ti sumaruno a bulan.
lk_suff_mprev
Daytoy ket manginayon ti sudong ti silpo ti napalabas a bulan.
prevnext
Ti manginayon ti silpo kadagiti napalabas ken sumaruno a bulan usaren ti prevnext=on.
title_colour
Usaren daytoy tapno mabaliwan ti maris ti likudan iti baras ti titulo nga addaan iti nagan ti bulan, ken ti baras ti baba (kasla iti. title_colour=#2e8b57).
week_colour
Usaren daytoy tapno mabaliwan ti maris ti baras a mangilista kadagiti aldaw iti lawas (kasla iti week_colour=#2e8b57).
colour
Daytoy ti pangyababaan para kadagit dua iti ngato.
EndNote
Daytoy ket manginayon ti teksto iti baba ti baras.

Dagiti pagarigan urnosen

Ti {{kalendario|lk=on|show_year=on|float=right|month=current}} ket agpataud iti kalendario dita kanawan. Ti {{kalendario}} ken {{kalendario|prevnext=true|format=iso|zero=0|row=3}} ket pataudenna dagiti kalendario dita baba.

Nobiembre
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
2023
2023
Enero
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Pebrero
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
 
Marso
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Abril
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Mayo
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
Hunio
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Hulio
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Agosto
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Septiembre
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Oktubre
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Nobiembre
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Disiembre
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
2023
Enero
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
52 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31  
Pebrero
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
05 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28  
   
Marso
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
09 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31  
   
Abril
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
13 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
   
Mayo
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31  
   
Hunio
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30  
   
Hulio
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31  
Agosto
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31  
   
Septiembre
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
   
Oktubre
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31  
Nobiembre
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30  
   
Disiembre
Lws Lu Ma Mi Hu Bi Sa Do
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
   

Kitaen pay urnosen

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar