Republika

Sistema ti gobierno a ti kinaturay ti gobierno ket saan a maikeddeng ti agmaymaysa a tao

Ti republika ket maysa a kita iti gobierno nga dagiti tattao, wenno ti kaadu a biliang kaniada, ket addaan ti kangatuan a panagturay iti ngatuen iti gobierno ken dagiti opisina ti estado ket nabutosan wenno pinili dagiti nabutosan nga tattao.[1][2]

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ Montesquieu, Ti Espiritu dagiti Linteg (1748), Libro. II, ch. 1.
  2. ^ "Republic". Encyclopædia Britannica.