San Jose (panangilawlawag)

panangilawlawag a panid ti Wikimedia

Ni San Jose, babaen ti Baro a Bilin, ket isu ti asawa ni Maria ken amaen ni Hesus.

Ti San Jose ket mabalin pay a dumakamat kadagiti sumaganad:

Luglugar urnosen

Filipinas urnosen

Dagiti ili/siudad urnosen

Estados Unidos urnosen

Costa Rica urnosen