Sasao a Senoiko

pamilia ti pagsasao

Ti sasao a Senoiko (tinawtawagan pay iti Sakai) ket ti grupo dagiti sasao nga Asliano nga insasao babaen dagiti agarup a 33,000 a tattao iti kangrunaan a kabambantayan ti Peninsula Malayo.[1] Dagiti pagsasao nga adda iti grupo ket ti,

Senoiko
Tengnga nga Asliano
Sakai
EtnisidadSenoi
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Malaysia Peninsular
Lingguistika a pannakaidasigAustroasiatiko
Pannakabingbingay
Glottologseno1278
Semai ken Temiar (dagiti nangruna a pagsasao),[1] Lanoh, Sabüm, ken Semnam.[2]

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ a b "Senoic languages". Encyclopædia Britannica. 2006-09-09. Naala idi 2006-09-09.
  2. ^ Gordon, Raymond G., Jr. (2005). "Language Family Trees: Austro-Asiatic, Mon–Khmer, Aslian, Senoic". Ethnologue: Languages of the World. SIL International. Naala idi 2006-09-09.

Dagiti akinruar a silpo

urnosen