Sasao a Tongiko

pamilia ti pagsasao

Ti sasao a Tongiko ket ti bassit a grupo ti sasao a Polinesio. Daytoy ket buklen ti saan a basbassit ngem dua pagsasao, ti Tongano ken Niueano, ken ti mabalin a maikatlo, ti Niuafoʻoua.

Tongiko
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Tonga ken Niue
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
Glottologtong1324

Kitaen pay urnosen

Dagiti nagibasaran urnosen