Pagsasao a Tagalog

maysa kadagiti kangrunaan a pagsasao iti Pilipinas
(Naibaw-ing manipud iti Tagalog)

Ti Tagalog (Panangibalikas a Tagalog: [tɐˈɡaːloɡ]) ket maysa a pagsasao nga Austronesio a naisasao a kas umuna a pagsasao babaen ti pagkapat a populasion ti Filipinas ken kas maikadua a pagsasao babaen ti kaaduan. Ti naiyalagad a pormana, nga opisial a nanaganan iti Filipino, ket isu ti opisial a nailian a pagsasao, a kakuyogna met ti Ingles.

Tagalog
Wikang Tagalog
Pannakabalikas[tɐˈɡaːloɡ]
Patubo itiFilipinas
RehionTengnga ken Akin-abagatan a Luzon
EtnisidadTattao a Tagalog
Filipino-Amerikano
Filipino-Kanadiano
Tattao a Filipino idiay Palau
Patubo a mangisasao
28 a riwriw (2007)[1]
45 a riwriw dagiti L2 a mangisasao (2013)[2]
Dagup: 70+ a riwriw[3]
Dagiti nasapa porma
Proto-Filipino
Dagiti alagaden a porma
Dagiti dialekto
 • Bataan
 • Batangas
 • Bulacan
 • Lubang
 • Manila
 • Marinduque
 • Tanay-Paete
 • Tayabas
Latin (Tagalog/Alpabeto a Filipino),
Braille a Filipino
Naipakasaritaan a Baybayin
Opisial a kasasaad
Opisial a mangisasao
Rehional ken opisial idiay Filipinas (iti porma iti Filipino)
NagalagadKomisyon sa Wikang Filipino
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-1tl
ISO 639-2tgl
ISO 639-3tgl – inklusibo a kodigo
Agmaymaysa a kodigo:
fil – Filipino
Glottologtaga1280  Tagalogic
taga1269  Tagalog/Filipino
Linguaesperio31-CKA
Dagiti rehion a kaaduan nga agsasao iti Tagalog idiay Filipinas. Dagiti isbangan ti maris ket mangirepresenta dagiti sona ti 4 a dialekto 4 ti pagsasao: Akin-amianan, Tengnga, Akin-abagatan, ken Marinduque. Ti kaaduan dagiti agtataeng idiay Camarines Norte ken Camarines Sur ket agsaoda iti Bikol a kas ti umuna a pagsasoda ngem dagitoy a probinsia ket addaanda kadagiti adu a minoridad a Tagalog. Iti pay maipatinayon, ti Tagalog ket naus-usar a kas maikadua a pagsasao iti amin a paset ti Filipinas.
Aglaon daytoy nga artikulo kadagiti simbolo ti ponetiko ti IPA. No awan ti maitunos a suporta ti panangipaay, mabalin a makitam dagiti marka-ti-saludsod, kahon, wenno sabali pay a simbolo imbes a dagiti karakter ti Unicode.

Daytoy ket maikabagian kadagiti sabali a sasao a Filipino, kas ti Bikol, Ilokano, dagiti pagsasao a Bisaya, Kapampangan ken Pangasinan, ken ad-adayo kadagiti sabali a sasao nga Austronesio, a kas dagiti pagsasao a Formosano, Indones ken Malaysio, Hawayano, Malagasi ken Māori.

Dagiti nagibasaran

urnosen
 1. ^ Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (Dagiti 100 a Kadakkelan a Pagsasao iti Lubong idi 2007), iti Nationalencyklopedin
 2. ^ Filipino iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)
 3. ^ Resulta mula sa 2000 Census of Population and Housing: Educational Characteristics of the Filipinos, National Statistics Office, 18 Marso 2005, naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2008-01-27, naala idi 2012-02-16