UTC−04:30

panangilasin para iti timbengan nga oras manipud ti UTC iti −4.30

Ti UTC−04:30 ket ti timbengan ti oras a mangkissay kadagiti 4 1/2 nga oras manipud iti Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras (UTC). Daytoy ket maus-usar laeng idiay Venezuela, nga idiay ket naus-usaren manipud idiDisiembre 9, 2007.[1][2] Sakbay ti daytoy, ti sona ti oras ti Venezuela ket UTC−04:00.

UTC−04:30: Asul (Disiembre), Kahel (Hunio), Duyaw (amin a paset ti tawen), Napusasaw nga Asul – Luglugar ti baybay

Pagalagadan nga Oras ti Venezuela (amin a paset ti tawen)

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen

Dagiti akinruar a silpo

urnosen