Wagayway ti Alabama

wagayway ti estado ti Alabama, Estados Unidos

Ti agdama a wagayway ti Estado ti Alabama (ti maikadua iti pakasaritaan ti estado) ket naampon babaen ti Aramid 383 iti lehislatura ti estado ti Alabama idi Pebrero 16, 1895:


Wagayway ti Alabama
Flag of Alabama.svg
Naampon Nobiembre 13, 1895
Daremden Krimson a krus ni Santo Andrew iti lugar a puraw
Flag of the Governor of Alabama.svg
Sabsabali a kita ti wagayway ti Alabama
Nagan Wagayway ti Gobernador ti Alabama
Daremden Wagayway ti estado, nga addaan ti pantok ti militar ti estado ken Eskudo ti Alabama iti baba ken ngato a paset