Ti tawen idi 1596 ket bisiesto a tawen a nangrugi iti Lunes (iparang ti silpo ti napno a kalendario) iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a nangrugi iti Huebes iti nabunbuntog iti 10 nga aldaw a kalendario a Huliano.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti 1596 iti Wikimedia Commons