Bisiesto a tawen a mangrugi iti Huebes

kalendario para iti aniaman a bisiesto a tawen a mangrugi iti Huebes

Daytoy ti kalendario para iti ania man a bisiesto a tawen a mangrugi iti Huebes, Enero 1 (dominikal a letra DC), a kas dagiti tawen ti 1948, 1976, 2004, 2032 ken 2060.[1]

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29  
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Para iti kastoy a kita ti tawen, ti mainaig nga ISO a tawen ket addaan kadagiti 53 a lawas, ken ti ISO a lawas 10 (mangrugi iti Marso 1) ken amin dagiti sumaruno nga ISO a lawas ket nasapsapa a mapasamak ngem dagiti sabali a tawen.

Milenio Siglo Tawen[1]
Maika-2 a Milenio: Maika-18 a siglo:   1756   1784
Maika-2 a Milenio: Maika-19 a siglo:   1824   1852   1880
Maika-2 a Milenio: Maika-20 a siglo:   1920   1948   1976
Maika-3 a Milenio: Maika-21 a siglo:   2004   2032   2060   2088
Maika-3 a Milenio: Maika-22 a siglo:   2128   2156   2184

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ a b "Ti bisiesto a tawen a mangrugi iti Huebes", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, webpage: HTMcal.
  1. ^ Robert van Gent (2017). "The Mathematics of the ISO 8601 Calendar". Utrecht University, Department of Mathematics. Naala idi 20 Hulio 2017.