Ti tawen idi 1756 ket bisiesto a tawen a mangrugi iti Huebes iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a mangrugi iti Lunes ti nabunbuntog iti 11 nga aldaw a kalendario a Huliano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1756 iti Wikimedia Commons