Ti tawen idi 1600 ket bisiesto a tawen a nangrugi iti Sabado iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a nangrugi iti Martes iti nabunbuntog iti 10 nga aldaw a Kalendario a Huliano. Daytoy idi ti naudi a a bisiesto a tawen ti siglo agingga idi tawen ti 2000.

Paspasamak urnosen

Naipasngay urnosen

Pimmusay urnosen

Dagiti akinruar a silpo urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1600 iti Wikimedia Commons