Ti tawen idi 1736 ket bisiesto a tawen a nangrugi iti Domingo iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a nangrugi iti Huebes iti nabunbuntog iti 11 nga aldaw a Kalendario a Huliano.

NaipasngayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1736 iti Wikimedia Commons