Ti 1904 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Biernes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

MarsoUrnosen

AbrilUrnosen

MayoUrnosen

HulioUrnosen

SeptiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1904 iti Wikimedia Commons