Ti 1940 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

Paspasamak Urnosen

Naipasngay Urnosen

Enero Urnosen

Pebrero Urnosen

Abril Urnosen

 
Al Pacino

Mayo Urnosen

Hulio Urnosen

Nobiembre Urnosen

 
Bruce Lee

Pimmusay Urnosen

Marso Urnosen

Mayo Urnosen

Septiembre Urnosen

 
Gregorio Aglipay