Ti 1940 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

Paspasamak urnosen

Naipasngay urnosen

Enero urnosen

Pebrero urnosen

Abril urnosen

 
Al Pacino

Mayo urnosen

Hulio urnosen

Nobiembre urnosen

 
Bruce Lee

Pimmusay urnosen

Marso urnosen

Mayo urnosen

Septiembre urnosen

 
Gregorio Aglipay