Ti tawen ti 2022 (MMXXII) ket kadawyan a tawen a mangrugi iti Sabado iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra B), ti maika-2022 a tawen kadagiti panangikeddeng ti Kadawyan a Panawen (CE) ken Anno Domini (AD), ti maika-22 a tawen ti maika-3 a milenio, ti maika-22 a tawen iti maika-21 a siglo, ken ti maika-3 a tawen iti dekada ti tawtawen ti 2020.

PimmusayUrnosen

EneroUrnosen

MarsoUrnosen

HulioUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 2022 iti Wikimedia Commons