Ti 1975 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra E).

PaspasamakUrnosen

 
Wagayway ti Angola
 
Wagayway ti Surinam.

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

SeptiembreUrnosen

OktubreUrnosen

PimmusayUrnosen

MarsoUrnosen

AbrilUrnosen

SeptiembreUrnosen

OktubreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1975 iti Wikimedia Commons