1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Ti Agosto 7 ti maika-219 nga aldaw ti tawen (maika-220 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 146 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen