Lukatan ti nangruna a menu

Septiembre

maikasiam a bulan iti Huliano ken Gregoriano a kalendario
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Ti Septiembre ket ti maika-9 a bulan iti kalendario a Gregoriano. Addaan ti Septiembre iti 30 nga al-aldaw.