Pakaammo dagiti agar-aramat ti Babel
ja-N この利用者は日本語母語としています。
ilo-0 Daytoy nga agar-aramat ket awan ti pannakaammona iti Ilokano (wenno marigatan unay a makaawat) .
Dagiti agar-aramat babaen ti pagsasao